Miera Street 105, Riga, Phone: 67304444. Our store offers various payment methods. Internet banking (bank link), bank card, bank transfer, PayPalKauba tagastamise kord

Kaugleping

Kaugleping on TARBIJA (PTAL artikli 1 punkt 3) ja müüja (PTAL artikli 1 punkt 5) või teenuse osutaja (PTAL artikli 1 punkt 4) vaheline kokkulepe, mis põhineb müüja või teenuse pakkumisel. teenusepakkuja adresseeritud või adresseerimata trükise, kirjaplangi, kataloogi, ajakirjanduses koos tellimiskupongiga avaldatud kuulutuse, telefoni, faksi, Interneti, elektronposti, televisiooni, raadio ja muude teabe saatmise või edastamise vahendite kaudu. Kaugleping kehtib e-poes sooritatud tellimustele ja ostudele koos kohaletoimetamisega, kuid ei kehti nende ostude puhul, mis on sooritatud Müüja müügipunktides.

Kauglepingu jõustumine

Kaugleping loetakse jõustunuks hetkest, kui TARBIJA on interneti, telefoni või muu tehnoloogilise vahendi vahendusel tellimuse esitanud ning MÜÜJALT e-posti teel vormistatud tellimuse kohta kinnituse saanud. Tellimused ja tellimuste kinnitused loetakse kättesaaduks, kui need on neile adressaatidele kättesaadavad.

Kauglepingu täitmise aeg

MÜÜJA kohustub täitma kauglepingu tingimused hiljemalt 15 päeva jooksul pärast TARBIJALT tellimuse saamist, kui lepingupooled ei ole kokku leppinud muus tähtajas. Kui MÜÜJAL ei ole võimalik lepingut täita, kuna TARBIJA poolt tellitud toode ei ole saadaval, siis on MÜÜJA kohustatud sellest TARBIJAT teavitama. Sel juhul saab MÜÜJA pakkuda TARBIJALE samaväärset toodet samaväärse hinnaga.

Taganemisõigus

Vastavalt Läti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seadusele on TARBIJAL võimalik kasutada taganemisõigust ja ühepoolselt taganeda kauglepingust 14 kalendripäeva jooksul ning tagastada ostetud toode MÜÜJALE.

TARBIJA ei saa taganemisõigust kasutada, kui:
toode ei ole originaalpakendis või selle pakend on kahjustatud

toode ei ole säilitanud oma esialgset kvaliteeti;
toode on visuaalselt kahjustatud (sh mehaanilised vigastused, toote ladustamisel ja transportimisel tekkinud kahjustused);
tarbija ei saa esitada toodet originaalpakendis;
eset on kasutatud.
TARBIJA vastutab taganemisõiguse kasutamise ajal toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest.

Kauba tagastamise kord

Ostetud kauba tagastamisel peab OSTJA esitama ostu tõendava dokumendi. TARBIJA saab kauglepingule vastava toote tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates toote kättesaamisest. MÜÜJA kohustub raha tagastama 15 tööpäeva jooksul. Kui TARBIJA soovib tagastada toodet, mis ei vasta kauglepingus sätestatule, siis Leedu Vabariigi ministrite kabineti määruse nr 255 kohaselt peab TARBIJA täitma pretensiooniavalduse ja andma üle. tagastatud toode täiskomplektis.

 


English